شرح شغل و شرح وظایف مدیر مالی

شرح شغل و شرح وظایف مدیر مالی

عنوان شغل: مدیر مالی

شرح شغل: متصدی این شغل نظارت بر کلیه عملیات مالی شرکت اعم از دریافت و پرداخت و برنامه ریزی جریان نقدینگی و مدیریت بودجه شرکت را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

 • نظارت بر عملکرد حسابدارها در عملیات صدور سند حسابداری
 • برنامه ریزی برای وصول مطالبات (تعیین تارگت برای تحصیلدارها)
 • برنامه ریزی و طراحی کش فلو جریان نقدینگی
 • دریافت کلیه مبالغ نقد و اسناد مالی و نگهداری آنها
 • پرداخت کلیه وجوهات نقدی و اعتباری و انجام عملیات واریز به حساب
 • حل و فصل اختلاف حسابها با مشتریان و تامین کنندگان
 • برنامه ریزی مالی برای تامین و تدارکات طرح ها و پروژه ها
 • تهیه برنامه بودجه جامع یک ساله و سه ماهه
 • تائید اعتبار مشتریان و نحوه تسویه حساب
 • نظارت بر به روز رسانی حسابهای بانک و صندوق و …
 • همکاری با حسابرس داخلی برای تهیه صورتهای مالی و دفاتر رسمی
 • تهیه صورتهای مالی اولیه
 • تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به هیات مدیره (نسبتهای مالی، تراز ها، صورت سود و زیان و …)
 • نظارت و کنترل اداری عملکرد کارکنان واحد مالی
 • ارائه نظر و پیشنهاد در مورد طرح ها و پروژه های آینده

دیدگاهتان را بنویسید