مهرداد صمدی

مهرداد صمدی

مسئولیت های فعلی:

مشاور منابع انسانی نشر افق

مدیر منابع انسانی شرکت تکنوسان

مدرس موسسه تحقیقات صنعتی ایران

سوابق اجرایی و پژوهشی:

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 670 عنوان شغل شرکت آلومینیوم اراک

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 270 عنوان شغل بانک صنعت و معدن

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی 269 عنوان شغل فازهای 15 و 16 گاز پارس جنوبی

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 235 عنوان شغل بانک تجارت

مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 195 شغل شرکت توزیع برق شیراز

مدیریت پروژه پایش نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت بیمه ایران

طراحی نظام نیازسنجی آموزشی کل بانک کشاورزی و تعیین نیازهای آموزشی مشاغل واحد اعتبارات

طراحی نظام نیازسنجی آموزشی و پایش شناسنامه مشاغل بیمه ایران

سوابق آموزشی و پژوهشی:

تدریس دوره های مدیریت عملکرد در فولاد مبارکه اصفهان

تدریس مدیریت عملکرد در فولاد آلیاژی ایران

تدریس مدیریت عملکرد در شرکت اک تک تکنولوژی کیش از گروه سپاهان باطری

تدریس برنامه ریزی توسعه فردی IDP در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تدریس نگارش شرح وظیفه و نیازسنجی آموزشی در کرمان موتور

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در صنایع هوایی قدس

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در بانک تجارت

تدریس آشنایی با فرآیند نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در بانک صنعت و معدن

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در آلومینیوم سازی ایران

تدریس نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در سازمان بهزیستی کل کشور

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در تکنو انرژی سپهر کیش (فاز 15 و 16 پارس جنوبی)

تدریس استاندارد 10015 و نیازسنجی آموزشی در آب و فاضلاب اهواز

تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در کمیته امداد امام خمینی

تدوین جزوه و دستور العمل بومی سازی شده نیازسنجی آموزشی در سازمانهای ایران

نگارش مقاله نحوه استخراج شایستگی از شرح وظایف

نگارش مقاله تحلیل کاربرد روش دیکوم در نیازسنجی آموزشی سازمانها

مهارتها:

تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)

طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

تجزیه و تحلیل شغل

طراحی و طبقه بندی مشاغل

طراحی نظام حقوق و دستمزد

طراحی نظام جامع آموزش سازمانی

نیاز سنجی آموزشی

ممیزی ایزو 10015

پرورش مدرس (روشهای نوین تدریس)

اطلاعات فردی

متولد 25 آذر 1363 – تهران

تحصیلات: کارشناس مدیریت صنعتی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی