مهرداد صمدی

مهرداد صمدی

مسئولیت های فعلی:

 • مشاور منابع انسانی نشر افق
 • مشاور منابع انسانی شرکت تکنوسان
 • مدیر منابع انسانی شرکت اک تک تکنولوژی )گروه سپاهان باتری(
 • مدرس موسسه تحقیقات صنعتی ایران

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 • مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 670 عنوان شغل شرکت آلومینیوم اراک
 • مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 270 عنوان شغل بانک صنعت و معدن
 • مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح وظایف و نیازسنجی آموزشی 269 عنوان شغل فازهای 15 و 16 گاز پارس جنوبی
 • مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 235 عنوان شغل بانک تجارت
 • مدیریت پروژه تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی 195 شغل شرکت توزیع برق شیراز
 • مدیریت پروژه پایش نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت بیمه ایران
 • طراحی نظام نیازسنجی آموزشی کل بانک کشاورزی و تعیین نیازهای آموزشی مشاغل واحد اعتبارات
 • طراحی نظام نیازسنجی آموزشی و پایش شناسنامه مشاغل بیمه ایران

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • تدریس نگارش شرح وظیفه و نیازسنجی آموزشی در کرمان موتور
 • تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در صنایع هوایی قدس
 • تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در بانک تجارت
 • تدریس آشنایی با فرآیند نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در بانک صنعت و معدن
 • تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در آلومینیوم سازی ایران
 • تدریس نیازسنجی آموزشی و نگارش شایستگی ها در سازمان بهزیستی کل کشور
 • تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در تکنو انرژی سپهر کیش (فاز 15 و 16 پارس جنوبی)
 • تدریس استاندارد 10015 و نیازسنجی آموزشی در آب و فاضلاب اهواز
 • تدریس تجزیه و تحلیل شغل و نیازسنجی آموزشی در کمیته امداد امام خمینی
 • تدوین جزوه و دستور العمل بومی سازی شده نیازسنجی آموزشی در سازمانهای ایران
 • نگارش مقاله نحوه استخراج شایستگی از شرح وظایف
 • نگارش مقاله تحلیل کاربرد روش دیکوم در نیازسنجی آموزشی سازمانها

مهارتها:

 • طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • طراحی و طبقه بندی مشاغل
 • طراحی نظام حقوق و دستمزد
 • طراحی نظام جامع آموزش سازمانی
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ممیزی ایزو 10015
 • پرورش مدرس (روشهای نوین تدریس)

اطلاعات فردی

متولد 25 آذر 1363 – تهران

تحصیلات: کارشناس مدیریت صنعتی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی