منابع نیازسنجی آموزشی مشاغل (قسمت دوم)

منابع نیازسنجی آموزشی مشاغل (قسمت دوم)

  • مسیر پیشرفت شغلی

مسیر پیشرفت شغلی که برای مشاغل هر سازمان طراحی میشود، خود یکی از منابع مهم نیازهای آموزشی مشاغل است. به طور طبیعی نیروی انسانی سازمانها به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی از خدمت در سازمان منفصل میشوند و به تبع آن مقامی از شاغل خالی شده و باید توسط شاغل دیگری جایگزین گردد. اگر یک روال بسیار عادی و مستقیم را در نظر بگیریم، یک شاغل با شغلی در حدود کارشناسی وارد یک سازمان شده و پس از طی زمان و مراحل و کسب تجربه به ترتیب مراتب سازمانی را طی کرده و به یک سمت مدیریتی میرسد.

برای سازمان ها که همواره در تب و تاب تغییرات و مسائل مختلف هستند، به کارگماردن فردی بدون شایستگی های لازم در سمتهای به خصوص مدیریتی میتواند بسیار هزینه ساز باشد. به همین علت طراحان سیستم منابع انسانی هر سازمان ، مسیر پیشرفت شغلی هر شغل را ترسیم میکنند و در این راه باید شایستگی های لازم برای ورود به هر پست نیز تعیین گردد. هر شاغل در آستانه ورود به جایگاه بالاتر، مشمول نیازهای آموزشی ضروری مربوط به پست بالاتر خواهد شد.

  • پروژه های مقطعی

در هر سازمان هر ساله تعدادی پروژه مقطعی اجرا میشود. رایج ترین نوع این پروژه ها، پیاده سازی استانداردها و یا پیاده سازی نرم افزارهای اتوماسیونی است. در هر حال برای اجرای پروژه های مقطعی از طرفی، یکی از شاغلین سازمان باید به عنوان مدیر یا رابط اجرای پروژه انتخاب شود. به همین سبب مدیر یا رابط پروژه برای اجرای هرچه بهتر وظایف محوله، نیازمند گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه خواهد بود.

همچنین در صورت اجرای مشترک پروژه ها توسط یک پیمانکار و بخشی از درون سازمان، کلیه نیروهای داخلی درگیر در پروژه مشمول نیازهای آموزشی مرتبط با موضوع پروژه خواهند شد.

  • تغییرات تکنولوژی

با توجه به تغییرات مداوم علم و تکنولوژی به خصوص در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای کاری سازمانها به صورت مستمر در حال تغییر است. نرم افزارهای مورد استفاده، سخت افزارهای مورد استفاده، سیستمهای کنترلی و … هر کدام با تغییر و جایگزینی ، نیازهای آموزشی جدیدی را هم برای مدیران سیستم  و هم برای کاربران (کارکنان سازمان) ایجاد خواهند نمود.

در یک فرآیند کامل نیازسنجی آموزشی مشاغل، کلیه این موارد باید مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد تا بتوان با اطمینان نسبتاً بالایی نیازهای آموزشی استاندارد هر شغل سازمان را تعیین و سپس اولویت بندی نمود.

با توجه به نقش کلیدی نیازسنجی در فرآیند مدیریت آموزش، به مدیران سازمانها توصیه میشود، از تخصیص هزینه برای اجرای یک نیازسنجی صحیح و قابل اطمینان اجتناب نورزند.

دیدگاهتان را بنویسید