کاربرد روش دیکوم (DACUM) در نیازسنجی آموزشی

کاربرد روش دیکوم (DACUM) در نیازسنجی آموزشی

نویسنده: مهرداد صمدی

دیکوم در لغت به معنی توسعه یک برنامه آموزشی است (development a curriculum). در این روش کارگاهی از خبرگان یک شغل شامل نمایندگانی از کارکنانی که در حال فعالیت در آن شغل هستند، افراد با سابقه (گاهی بازنشسته) در آن شغل، اساتید مهارتهای تخصصی مربوط به آن شغل، مدیران مستقیم رتبه بالاتر از آن شغل تشکیل میشود. در این کارگاه که معمولا بین یک تا دو روز به طول می انجامد، تمام ابعاد شغل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. از وظایف و اختیارات گرفته تا شایستگی ها و نیازهای آموزشی و حتی سرفصل و محتوا و روش اجرای دوره های آموزشی. با وجود خبرگان متعدد و نظرات مختلف آنان، استفاده از روشهای علمی و عملی در تصمیم گیری و ایجاد فضای باز و آزاد برای اظهار نظر و بروز خلاقیت تاثیر بسیاری در افزایش کیفیت نتیجه این کارگاه خواهد داشت. در نتیجه این کارگاه باید شرح وظایف شغل، شایستگی های مرتبط با شرح وظایف، سطح و حیطه شایستگی ها، شرایط احراز شغل، عناوین نیازهای آموزشی و همچنین سرفصل و نحوه آموزش هر یک از دوره های آموزشی مشخص شود.

نقاط قوت نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم

1- انجام نیازسنجی آموزشی یک شغل به صورت کامل در یک مرحله .

2- مشارکت کارکنان و مدیران در تعیین شرح وظایف و شایستگی ها و سرفصلهای دوره های آموزشی، همکاری مناسب تر در فرآیند آموزش سازمان و علاقه بیشتر به اجرای آموزشهای تدوین شده را در پی خواهد داشت.

3- استفاده از نظرات مختلف و متنوع و امکان ابراز ایده های جدید و خلاقانه در توسعه و بهبود فعالیتهای آموزشی ممکن میشود.

نقاط ضعف نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم

1- این روش نیازمند حضور فرد یا افرادی برای مدیریت فضای جلسه است. به دلیل حضور افرادی با سطوح متفاوت سازمانی و تحصیلی و تجربی، امکان بروز چالش و درگیری های لفضی وجود دارد.

2- به دلیل گردآوری خبرگان متعدد و برگزاری یک کارگاه حداقل 8 ساعته برای تجزیه و تحلیل هر عنوان شغل، برای سازمانهایی که عناوین شغلی متنوعی دارند این روش به زمان و هزینه بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.

3- با توجه به گردهمایی نخبگان هر شغل، اختیار اعمال نظر مدیران عالی سازمان بر تحلیل مشاغل و تعیین استراتژی های آموزشی تا حدی محدود خواهد شد.

6 Comments

دیدگاهتان را بنویسید