مهرداد صمدی

مقالات و مطالب مدیریت منابع انسانی و نمونه شناسنامه مشاغل

در این صفحه مطالب مدیریت منابع انسانی به اشتراک گذاشته میشود. موضوعات اصلی مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، ارزیابی عملکرد، نگهداشت و رفاه کارکنان، نظام جبران خدمت (حقوق و دستمزد)، آموزش و توسعه منابع انسانی است.

در این صفحه تلاش میکنم برای شما بازدیدکنندگان عزیز وب سایت و علاقمندان حوزه منابع انسانی نمونه شناسنامه مشاغل را نیز به اشتراک بگذارم.

نمونه تجزیه و تحلیل شغل (مدیر بازرگانی)

شرح شغل و شرح وظایف مدیر مالی

دانلود رایگان پاورپورینت مدیریت عملکرد کارکنان (ارزیابی عملکرد کارکنان)

دانلود رایگان پاورپوینت برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)

دانلود رایگان پاورپوینت نیازسنجی آموزشی

دانلود رایگان پاورپوینت برنامه ریزی آموزش

دانلود رایگان پاورپوینت اجرای دوره های آموزشی سازمانی

دانلود رایگان پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل

دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی