زیبایی همواره در کمال است و تناسب. اگر دقت کرده باشید همواره کاریکاتوریست ها برای مضحک کردن یک تصویر اقدام به بر هم زدن تناسب آن میکنند. مثلا دماغ یا دندانها یا چانه یک شخصیت را خیلی بزرگتر از آنچه هست میکشند تا به اصطلاح زشت و مضحک شود. تناسب و تعادل همواره زیبایی و احترام را به دنبال دارد. کمال انسان در این است که ابعاد مختلف شخصیت خود را رشد دهد. انسان کامل انسانی است که تمامی ابعاد شخصیتش از جمله، روحی، احساسی، جسمی، ذهنی و اجتماعی رشد یافته و متناسب باشد.

در همین راستا من نیز علاوه بر پرداختن به مسائل سازمانی و علمی (در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش)، همواره سعی کرده ام در زمینه های هنری (شعر)، ورزشی (شنا ، کوه نوردی ، قایقرانی ، تیراندازی و فوتبال) و در زمینه علمی (نجوم) نیز فعالیت نسبتا جدی داشته و این ابعاد از شخصیت خود را نیز در کنار خانواده پرورش دهم. در این زمینه ها نیز به عنوان یک علاقمند نظرات و تجربیاتم را برای عموم مردم به اشتراک خواهم گذاشت.